Version: 1904:01

Installationsanvisning

Ariterm

Instruktioner för anslutning av PLv30ip till pelletsbrännare:
 • Ariterm BeQuem 12D / 15D / 20D
 • Ariterm BeQuem 12 / 20 / 40
 • Ariterm Biomatic 20+ / 30+ / 50+
 • Ariterm Biomatic+ 20 / 30 / 50
 • Ariterm Biomatic+ 20i / 40i
 • CTC Bio 20
 • Thermia BeQuem 12D / 15D / 20D
Observera att du först ska registrera enheten enligt instruktionerna i bruksanvisningen innan du ansluter larmet till din pelletsbrännare.
 1. Stäng av pelletsbrännaren och bryt strömmen till uttaget som brännaren är inkopplad till.
 2. Lokalisera anslutningen till larmreläet. Se brännarens bruksanvisning eller installationsmanual för mer information.
  • BeQuem, Biomatic(+) (utom 20i & 40i): Skruvplint J3, 52 & 53 (fig 1)
  • CTC Bio 20 & Thermia BeQuem: Skruvplint J3, 52 & 53 (fig 1)
  • Biomatic+ 20i / 40i: Panel “I/O - signals”: Alarm relay. (fig 2)
 3. Anslut den röda ledaren från strömadaptern till reläets ena pol.
 4. Anslut den andra röda ledaren till reläets andra pol.
 5. Kläm ihop de svarta ledarna med den medföljande kabelklämman.
 6. Skydda samtliga anslutningar från kontakt och kortslutning.
 7. Slå på strömmen till brännaren.
fig. 1
fig. 2