Version: 1901:01

Installationsanvisning

Baxi EuroFire

Instruktioner för anslutning av PLv30i till pelletsbrännare från Baxi:
  • EuroFire 25 M3
  • EuroFire 35 M2
  • EuroFire 35 M3
Observera att du först ska registrera enheten enligt instruktionerna i bruksanvisningen innan du ansluter larmet till din pelletsbrännare.
  1. Koppla in larmenheten direkt i det 4-poliga mini-XLR uttaget för larm / extern styrning. Se brännarens bruksanvisning för mer information.