Version: 1901:01

Installationsanvisning

Ecotec BioLine

PelletsLarm går att koppla in i samtliga pelletsbrännare med styrbox 3006.
Instruktioner för anslutning av PLv30i till pelletsbrännare:
  • Ecotec BioLine 20-25 (styrbox 3006)
  • Ecotec BioLine 35-100 (styrbox 3006)
Observera att du först ska registrera enheten enligt instruktionerna i bruksanvisningen innan du ansluter larmet till din pelletsbrännare.

Anslut till styrbox 3006

  1. Stäng av pelletsbrännaren och bryt strömmen till uttaget som brännaren är inkopplad till.
  2. Anslut de två ledarna från larmet till kontakterna K1 och 18 på plinten i styrboxen.
  3. Anslut den medföljande ledaren till kontakterna K2 och 13 på samma plint.
  4. Skydda samtliga anslutningar från kontakt och kortslutning.
  5. Slå på strömmen till brännaren.