Version: 1901:02

Installationsanvisning

KIPI ROT-POWER

Instruktioner för anslutning av PelletsLarm till pelletsbrännare:
  • ROT-POWER 4/6/8/10 med ecoMAX 850P2
  • ROT-POWER 4/6/8/10 med ecoMAX 860P1
Observera att du först ska registrera enheten enligt instruktionerna i bruksanvisningen innan du ansluter larmet till din pelletsbrännare.
  1. Stäng av pelletsbrännaren och bryt strömmen till uttaget som brännaren är inkopplad till.
  2. Anslut de två ledarna från larmet till kontakterna 39 och 40 på plinten i styrenheten. Se brännarens bruksanvisning för mer information.
  3. Skydda samtliga anslutningar från kontakt och kortslutning.
  4. Slå på strömmen till brännaren.