Version: 1901:01

Installationsanvisning

Mescoli Gaselle

PelletsLarm går att koppla in i samtliga pelletsbrännare som har ett larmrelä. Grundidén är att strömtillförseln till larmet går via reläet och att larmet enbart får ström när reläet är slutet.
Instruktioner för anslutning av PLv30ip till pelletsbrännare:
 • Mescoli Gaselle HT / HTLP
Observera att du först ska registrera enheten enligt instruktionerna i bruksanvisningen innan du ansluter larmet till din pelletsbrännare.
 1. Stäng av pelletsbrännaren och bryt strömmen till uttaget som brännaren är inkopplad till.
 2. Skruva av locket för att komma åt kretskortet och kopplingsplinten.
 3. Lokalisera anslutningen till larmreläet (COM: 24, N/O: 25). Se brännarens bruksanvisning eller installationsmanual för mer information.
 4. Klipp av sladden på 5V sidan av strömadaptern.
 5. Koppla ihop de svarta ledarna med den medföljande toppklämman.
 6. Anslut den röda ledaren från strömadaptern till reläets ena pol (COM, plint 24).
 7. Anslut den andra röda ledaren till reläets andra pol (N/O, plint 25).
 8. Skydda samtliga anslutningar från kontakt och kortslutning.
 9. Montera tillbaka locket.
 10. Slå på strömmen till brännaren.