Version: 1903:01

Installationsanvisning

NyMo 150/200/300

PelletsLarm går att koppla in i samtliga pelletsbrännare som har ett larmrelä. Grundidén är att strömtillförseln till larmet går via reläet och att larmet enbart får ström när reläet är slutet.
Instruktioner för anslutning av PLv30ip till pelletsbrännare:
 • NyMo 150
 • NyMo 200
 • NyMo 300
Observera att du först ska registrera enheten enligt instruktionerna i bruksanvisningen innan du ansluter larmet till din pelletsbrännare.
 1. Stäng av pelletsbrännaren och bryt strömmen till uttaget som brännaren är inkopplad till.
 2. Klipp av sladden på 5V sidan av strömadaptern.
 3. Lokalisera anslutningen till larmreläet. Se brännarens bruksanvisning eller installationsmanual för mer information.
 4. Anslut de svarta ledarna till jord.
 5. Anslut den röda ledaren från strömadaptern till reläets ena pol (COM).
 6. Anslut den andra röda ledaren till reläets andra pol (NO).
 7. Skydda samtliga anslutningar från kontakt och kortslutning.
 8. Slå på strömmen till brännaren.