Version: 1901:01

Installationsanvisning

Värmebaronen Viking Bio

Vänligen observera!
PelletsLarm PLv30ip (för anslutning till 240V larmanslutning) måste monteras av en kvalificerad och behörig elektriker och enligt instruktionerna nedan. Garanti för produkten gäller enbart om samtliga instruktioner följs.
Instruktioner för anslutning av PLv30ip till Värmebaronens pelletsbrännare:
  • Viking Bio 20
  • Viking Bio 35
  • Viking Bio 200
Observera att du först ska registrera enheten enligt instruktionerna i bruksanvisningen innan du ansluter larmet till din pelletsbrännare.
  1. Stäng av pelletsbrännaren och bryt strömmen till uttaget som brännaren är inkopplad till.
  2. Ta bort och öppna kabeldelen av anslutningdonet för spännningsmatning.
  3. Koppla in 240V-sidan av transformatorn till PelletsLarm mellan N (neutral) och S3 (larm). Se brännarens bruksanvisningar för mer information.
  4. Skruva ihop kabeldelen och anslut donet till brännaren.
  5. Anslut 5V-sidan från transformatorn till larmenheten.
  6. Slå på strömmen och starta brännaren som vanligt.